Pazar Araştırması

Artık, İnternette işinizi duyurmak için çok karlı fırsatlar var. Arama motoru optimizasyonu, pay per click reklamcılığına, email pazarlamacılığı ve yerel listelemeler vasıtası ile istekli dinleyici ile bağ kurabilirsiniz.Müşterileriniz yerel ürünler ve servisler bulmak için İnternet kullanmaktalar. Eğer rakiplerinizin internette ama siz değilseniz, ödülü kim eve götürüyor tahmin edin.

Eğer websiteniz varsa, o zaman işinizi Pay Per Click ile hem Google hem de Yahoo’da desteklemeniz gerekiyor.Pay Per Click (PPC) Reklamcılığı ile potansiyel müşterilerinizin araştırma yaparken görebilecekleri anahtar terimleri öne sürersiniz.Per click maliyeti, terimin ne kadar iyi seçildiğine bağlıdır.Ödemeyi sadece,sizin reklam metninize muhtemel bir müşteri tıkladığında ve sitenize gittiğinde yaparsınız.Bu sadece reklam performans gösterdiğinde ödediğiniz performans reklamcılığı olarak adlandırılır.

PPC’nin uygulamasını bir saatte yapabilirsiniz.Bütçeyi ayarlayıp, hangi anahtar kelimeler uygun diye belirlersiniz ve her tıklamada ücreti belirlersiniz.Ayrıca açık ya da kapalı konuma getirebilirsiniz.PPC’nin, yatırımlarınızın karşılığında geleneksel çevrimdışı reklamcılıktan yüksek dönüşüm sağladığı genel olarak kabul görmektedir.

Mücadeleyi sevenler için, arama motoru optimizasyonu bulunmaktadır.Arama motoru optimizasyonu websitenizi yüksek arama düzeyi için optimize etmenizi sağlar.Sitenizi düzgünce optimize edebilirseniz,sınırsız bir akış olan arama motoru trafiğinden yararlanabilirsiniz.Bu, zaman ve çaba gerektirir fakat sonuçlar işinizi tamamiyle yeni bir düzeye getirebilir.

Başka bir muazzam pazarlama aracı ise emaildir. Neredeyse hiçbirşekilde hem müşteri adaylarıyla hem de mevcut müşterilerle aynı anda iletişim içerisinde olamazsınız.Email muhtemel müşterileri gerçek müşterilere dönüştürmede mükemmel bir metoddur.Ayrıca önemli olarak, yaklaşan satışlar ve promosyonlarla onları uyararak var olan müşterilerinizin sizinle alışverişlerini yükseltir.

İşinizin geleceği İnternete dayanmaktadır.İnternette yapılan aramaların 25%’ i yerel amaçlı olduğu tahmin edilmektedir.Yerel ürünler ve servisler bulmada İnternet mükemmel bir kaynaktır ve bu yüzdendir ki müşterileriniz internette arama yapmaktadırlar.Şimdi, işinizi büyütmek için işinizi konumlandırma zamanı mıdır?
Pazarlama Araştırmasında 6 Adım

Pazarlama araştırmasındaki 6 temel adım şöyledir:

  • Probleminizi belirleme ve tanımlama
  • Yaklaşımınızı geliştirme
  • Araştırma tasarımı
  • Veri toplama
  • Veri analizi gerçekleştirme
  • Bildirme ve sunma

Adım 1. Probleminizi belirleme ve tanımlama

Eğer pazarlama araştırması yürütmeyi düşünüyorsanız, problemi belirlemiş olmanız ve yeni bilgiye ihtiyacınız olması muhtemeldir.Pazarlama araştırmasındaki 6 adımdan bu her zaman birincisidir.Problem veya durumunuz bir veya daha fazla yönetim düzeyleri tarafından fakedilmesi muhtemeldir.Bazen, problem veya durumun daha ileri tanımlanması gerekmektedir, ve bunun için kullandığımız birçok araç bulunmaktadır.

Adım 2. Yaklaşımınızı Geliştirme

Probleminiz bir kere belirlendi mi, yaklaşımınızı geliştirmeye geçebilirsiniz.Genel olarak konuşursak, yaklaşımınız yalnızca belirli bir takım amaçlar çevresinde geliştirilmelidir.Adım 1’de geliştirilen daha net amaçlar, daha iyi yaklaşım geliştirmeyle sonuçlanır. Yaklaşımınızı geliştirme, bütçe saptayan, çevrenizi ve etkileyici faktörlerini anlayan, analiz modeli geliştiren ve hipotez hazırlayan takımınızın piyasa araştırma becerilerinin gerçekçi değerlendirmelerinden oluşmalıdır.

Adım 3. Araştırma Tasarımı

Adım 1 ve 2’den oluşan iyi tanımlanmış yaklaşıma dayanarak, pazarlama araştırma programınızı tasarlamak için bir yapı olmalıdır.Bu, pazarlama araştırmasının tüm adımları arasında en çok düşünce, zaman ve uzmanlık gerektiren en kapsamlı adımdır. Araştırma ile kazanılacak bilginin değeri seçilen araştırma metodolojisi ile o kadar yakından bağlıdır ki, pazarlama araştırmasındaki altı adımdan en önemli olanı budur, ve de tipik araştırma hatalarına en yatkın olan adımdır.Araştırma tasarımı, bilgi analizi,nitel araştırma, metodoloji seçimi,soru ölçümü&ayar seçimi, anket tasarımı, örnekleme tasarımı & ölçüsü ve kullanılacak veri analizini belirleyen birleşmiş bilgiler içerir.

Adım 4. Veri Toplama

Göz önünde bulundurulacak birçok çeşit veri toplama metodolojisi vardır.

Adım 5. Veri Analizi Gerçekleştirme

Karmaşıktan basite kadar gerçekleştirilebilecek her analiz, anketin nasıl yapıldığına dayanır. Karmaşık analizler ve büyük data setleri bağlı pazarlama araştırma analiz yazılımı gerektirirken, küçük data setlerdeki daha az karmaşık analizler, herhangibir sayıdaki takım aletlerle ele alınabilir.Gerçekleştirilebilecek analiz türleri basit frekans dağılımları, cross tab analizi, çoklu bağlanım (sürücü analizi),cluster analizi,faktör analizi,algısal eşleştirme( çok boyutlu ölçeklendirme), yapısal denklem modelleme ve veri didiklemedir.

Adım 6.Bildirme ve Sunma

Bildirme ve sunma pazarlama araştırmasından sonraki ikinci önemli adımdır.Piyasa araştırmanızdan gelen tüm kritik bilgilerin nasıl değerlendirileceği, bu bilgilerin karar-alıcılara nasıl sunulduğuyla sınırlıdır.